বাংলাদেশ সনাতনী সেবক সংঘের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা । যোগাযোগ # ০১৮১৫৮৫১২৮৪ অথবা ০১৮২২৫৩৫৩৭৯
sonmilon sonmilon sonmilon sonmilon sonmilon sonmilon top6 top5

বাংলাদেশ সনাতনী সেবক সংঘ

আমাদের কার্যক্রম সমূহ

১। মন্দির ভিত্তিক গীতা বিদ্যাপীঠ পরিচালনা করা।
২। প্রতি শুক্রবার গীতা বিদ্যাপীঠ এ শিক্ষক প্রদান করা।
৩। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।
৪। প্রতি মাসে গীতা বিদ্যাপীঠ এর কমিটির সাথে আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করা।
৫। প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

gita
চতুর্দশ অধ্যায়- গুণত্রয় বিভাগযোগ
gita

চতুর্দশ অধ্যায়- গুণত্রয় বিভাগযোগ ভগবান উবাচ- পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং ‌জ্ঞানমুুত্তমম্। যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১ অর্থ-ভগবান বললেন-আমি পুনরায় তোমাকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বতম জ্ঞান সম্বন্ধেই বলব, যা লাভ করে, মুনিগন পরা সিদ্ধিরূপা ভক্তি লাভ করে ছিলেন। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ । সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ।।২ অর্থ-সেই জ্ঞান আশ্রয় করলে […]

পঞ্চদশ অধ্যায়- পুরুষোত্তমযোগ
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন

পঞ্চদশ অধ্যায়- পুরুষোত্তমযোগ ভগবান উবাচ- উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থমং প্রাহুঃরব্যয়ম্‌ । ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ।।১ অর্থ-ভগবান বললেন-উর্ধমুল এবং অধঃ শাখা বিশিষ্ঠ একটি অশ্বত্থবৃক্ষ রয়েছে,বৈদিক মন্ত্র সমুহ সেইবৃক্ষের পত্র স্বরুপ। যিনি এই বৃক্ষ্যটিকে ভাল ভাবে জানেন তিনিই বেদবিদ। অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্যশাখা গুণপ্রবৃদ্বা বিষয়প্রবালাঃ । অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ।।২ অর্থ-এই বৃক্ষের শাখা সমুহ জরাপ্রকৃতির তিনটি গুনের […]

ষোড়শ অধ্যায়- দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ
16

ষোড়শ অধ্যায়- দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ শ্রীভগবানুবাচ । অভয়ম্‌ সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞান যোগ ব্যবস্তিতিঃ ॥ দানম্‌ দমঃ চ যজ্ঞঃ চ সাধ্যায় তপ আর্জবম্‌ ॥১॥ অহিংসা সত্যম্‌ অক্রোধঃ ত্যাগঃ শান্তি অপৈশুনম্‌ ॥ দয়া ভূতেষু অলোলুপ্তম্‌ মার্দবম্‌ হ্রীঃ অচাপলম্‌ ॥২॥ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ সৌচম্‌ অদ্রোহঃ ন অতিমানিতা ॥ ভবন্তি সম্পদম দৈবীম্‌ অভিজাতস্য ভারত ॥৩॥ অর্থ-ভগবান বললেন হে ভারত, ভয়শুন্যতা, সত্তার, পবিত্রতা […]

সপ্তদশ অধ্যায়- শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ
শ্রী কৃষ্ণ ও অর্জুন

সপ্তদশ অধ্যায়- শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ সপ্তদশ অধ্যায়- শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ অর্জুন উবাচ যে শাস্ত্রবিধিম্‌ উত্সৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতা । তেষাম্‌ নিষ্ট তু কা কৃষ্ণ সপ্তম্‌ অহো রজঃ তমঃ ।। ১ অর্থ-অর্জুন বললেন-হে ভগবান যারা শাস্ত্রিয় বিধান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেব দেবীর পূজা করে তাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্তিক,রাজসিক না তামসিক। ভগবান উবাচ ত্রিবিধা ভবতী শ্রদ্ধা দেহীনাম […]

অষ্টাদশ অধ্যায়- মোক্ষযোগ
শ্রী কৃষ্ণ ও অর্জুন

অষ্টাদশ অধ্যায়- মোক্ষযোগ অর্জুন উবাচ সন্নাসস্য মহাবাহো তত্তুম্‌ ইচ্ছামি বেদিতুম্‌ । ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসুদন ।।১ অর্থ-অর্জুন বললেন- হে মহাবাহো, হৃষিকেশ হে কেশিনিসুদন আমি সন্নাস ও ত্যাগ শব্দের তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে জানতে ইচ্ছা করি। ভগবান উবাচ কাম্যানাম্‌ কর্মনাম্‌ ন্যাসম্‌ সন্নাসম্‌ কবয়ঃ বিদুঃ । সর্ব কর্ম ফল ত্যাগম্‌ প্রাহুঃ ত্যাগম বিচক্ষনাঃ ।।২ অর্থ-ভগবান বললেন […]

গীতার সারাংশ
অর্জুন এর বিশ্বরুপ দর্শন

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সারাংশটা যদি আমরা একটু মনের গভীর থেকে ভাবি তাহলে দেখতে আপব আমদের জীবিনে কোন দুঃখ পাওয়ার কারন নাই। আমরা শুধু শুধু দুঃখ পাচ্ছি। সবার জন্য গীতার সারাংশটা নিচে দেয়া হল। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে একটু মন দিয়ে পড়বেন। যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে, যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে, যা হবে তাও ভালই হবে। তোমার […]

গীতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা
অর্জুন এর বিশ্বরুপ দর্শন

প্রতিদিন আমদের গীতা পাঠ করা প্রয়োজন। গীতা হল মানব জীবন সংবিধান । সংবিধান ছারা  যেমন দেশ চালানো যাইনা ঠিক  তেমন জীবন সংবিধান ছাড়াও মানব জীবন ঠিকভাবে পরিচালনা করা যাইনা। গীতা নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দেয়। আসক্তি মানব জীবনের সকল দুঃখের কারন। তাই গীতাই আসক্তি হীন কর্ম করতে বলা হয়েছে। আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে জীবনে আর কোন […]

জয় গীতা

বাংলাদেশ সনাতনী সেবক সংঘের পক্ষ থেকে সবাই কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

© বাংলাদেশ সনাতনী সেবক সংঘ | সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

Powered by Smart Technology